Auteur: erik

Nieuwkoop – Vrijdag 5 januari 2018 kunnen kinderen weer kerstbomen inleveren op diverse locaties in de gemeente. Zij krijgen € 0,50 cent per ingeleverde kerstboom. Inzamelpunten (en tijden): Noordeinde 10.00-10.45 uur De Dobbe ter hoogte van nr. 11-13 Nieuwveen 11.00-12.15 uur parkeerterrein bij de Ringkant Zevenhoven 13.15-14.15 uur achter het Dorpshuis ‘t Trefpunt Woerdense Verlaat 10.00-10.30 uur parkeerplaats bij gebouw Beatrix Noorden 10.00-10.30 uur parkeerplaats sportpark de Koet, Gerberastraat Nieuwkoop 10.45-12.00 uur grasveldje aan de Bernhardlaan Nieuwkoop 13.15-14.30 uur sporthal de Steupel Ter Aar 10.15-12.00 uur parkeerterrein van TAVV Ter Aar 13.00-14.30 uur parkeerterrein Laagveen t.h.v. het Speelveen Papenveer 10.15-11.00…

Read More

Nieuwkoop – In de meningsvormende raadsvergadering van 18 januari leggen B&W een voorstel neer inzake het gebruik van recreatiewoningen. Uiteindelijk gaat het om permanente bewoning. B&W stellen de raad voor om de Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen vast te stellen. De visie beschrijft het gebruik van de recreatiewoningen op basis van relevante aspecten zoals ruimtelijke, volkshuisvestelijke, financiële en organisatorische. Het doel van de beleidsvisie is het maken van een beleidskeuze/bepalen van een strategie voor het gebruik van recreatiewoningen op de recreatieparken en solitaire recreatiewoningen. De ontwerpbeleidsvisie heeft 4 weken ter inzage gelegen van 19 oktober 2017 tot en met 16 november 2017.…

Read More

Noorden – In gymzaal aan de Anemonenstraat is op donderdag 4 januari weer een instuif voor je jeugd. Leden van LDO mogen gratis meedoen, niet-leden betalen 1 euro. De leiding zal weer een aantrekkelijk circuit neerzetten, waarop iedereen zich kan uitleven. Van 13.30 tot 14.30 uur zijn kinderen welkom van 3-6 jaar en na een kwartiertje de zaal ombouwen is van 15.00 tot 16.00 uur de jeugd vanaf 7 jaar welkom.

Read More

Vanaf heden is er wat veranderen binnen het team wijkagenten van Gemeente Nieuwkoop. De wijkagenten van de gemeente Nieuwkoop gaan namelijk intensiever samenwerken. Uw wijkagent zal niet meer voor uw buurt, of dorp zijn, maar voor de gehele gemeente. U zult denken: “Waarom?”. Dit om de continuïteit te waarborgen als er een wijkagent afwezig is en om het voor u als inwoner makkelijker te maken. U kunt als inwoner van de gemeente Nieuwkoop namelijk terecht bij de volgende wijkagenten: Angelique Schouten, Koos Romeijn en Sander van Beek. Wij van RTV Hollands Midden, wensen het team veel succes!

Read More

Nieuwveen – In De Ringkant houdt de EHBO vereniging woensdag 10 januari vanaf 20.00 uur haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Net als vorig jaar is er ook weer een spreker uitgenodigd. Dit keer komt er een manager triagist van de HAP uit Den Haag. De triagist fungeert als poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost en beoordeelt de aard en urgentie-niveau van de klachten. Vervolgens indiceert de triagist een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts).

Read More

Regio – Met de allerbeste wensen begint het nieuwe jaar vandaag met wat buitjes in het noordoosten, maar verder is het overwegend droog. De wind doet wel vanaf dag 1 meteen mee en 2018 start daarom onstuimig en zacht. Vanmiddag is het aanvankelijk wisselend bewolkt met een paar lokale buien. Later neemt de bewolking toe. Een groot neerslaggebied trekt over België en ook het zuidelijk deel van Nederland kan wat nattigheid meekrijgen. De wind neemt af en wordt matig van kracht. Ook vanavond houden we kans op een bui. Dinsdag, dag 2 van dit jaar, zien we een kopie van…

Read More